کاملترین فایل بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
نام محصول دانلودی: بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

پایان نامه کارشناسی مشاوره

بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

مقدمه

مسأله اهمال كارى در منابع اسلامى از دیر باز مورد توجه بوده و در روایات و ادعیه درباره آن سخن به میان آمده است امیدوارم كه در این نوشته، قلمرو بحث به روشنى نشان داده شود تا راه بهره ورى بیش تر از آیات و روایات به روى آیندگان باز گ

ادامه مطلب